yuki kodaira Portfolio

カラフルな色使いで、食べ物イラスト(スイーツ)や印象的なシーン、人、自然などをモチーフに描いています。

人魚 (2020年 Adobe fresco)
jump
 (2020年 adobe fresco )

文学バケーション (文藝春秋7月〜8月 「 From文藝春秋digital」掲載)

透明枠練石鹸 kahogo第五弾デザイン

ベランダの鳩
 (2020年 クレパス・色鉛筆)
Mountain
 (2020年 クレパス・色鉛筆)